Kategórie
Zosilňovače

Electrocompaniet AW 250R – pevný zadok pristane!

V živote audiofila nastane čas, keď sa rozhodne rozdeliť svoju zostavu na „predok“ a „zadok“. Mám na mysli samozrejme rozdelenie zosilňovača na predzosilňovač a koncový zosilňovač. Dôvodov pre tento krok je viacero, počnúc lepšími možnosťami architektúry obvodov cez oddelenie zdrojových častí až po flexibilitu zámeny jedného, alebo druhého komponentu. Inými slovami, lepší zvuk a zároveň možnosť skúšania a experimentovania do budúcnosti, napríklad zámenou predzosilňovača za lampový, alebo, tranzistorového Class AB koncového stupňa za Class D. Rozdelením sa možnosti otvárajú.